Termografi - Internkontroll

Ulvesund Elektro AS benytter termografikamera til kontroll av elektrisk anlegg og påvisning/lokalisering av kulde- eller varmekilder i Sogn og Fjordane. Termografi er måling av overflatetemperaturer med et berøringsfritt måleinstrument. Ved bruk av Termokamera kan overflatetemperaturer omformes til et visuelt bilde, der en bruker farger for å visualisere temperaturer.

Ta kontakt

Hva kan en bruke termografi til:

  • Påvising av varmgang i el. anlegg som Inntak, Hovedfordelinger, Fordelinger, Elektrisk utstyr o.l. 
  • Påvising av varmekabler og vannbåren varme i gulv ved evt. boring i gulv 
  • Påvising av feilsted i varmekabelanlegg 
  • Oppfølging og kontroll av maskiner som motorer, pumper, hydraulikkanlegg o.l. 
  • Påvising av kuldebroer, manglende isolasjon, luftlekkasjer og fuktighet i bygningskonstruksjoner 
  • Nivåmåling i tanker 
  • Påvising av varme flater i maskinrom o.l. 
  • Påvising av groing/avleiring i rør 
  • Temperaturforskjell gir indikasjoner om det en måler på 

Resultat av termografi kan vises på kontrollstedet og/eller rapporteres med termografirapport. 


Ulvesund Elektro AS har termografikamera som kan måle fra -40°C til 500°C, med en oppløsning på 0,08°C. Våre termografører er Level 1 sertifiserte. Vi har Nordfjord som hoveddistrikt. 


Internkontroll av elektriske anlegg er også ett felt som vi satser sterkt på. Her kan vi tilby internkontroll av alle elektriske anlegg for eksempel bolig, større bygg, industri, skip og alarmanlegg. Termografi inngår som en naturlig del av internkontroll ved slike anlegg. Vi kan levere komplett internkontrollsystem, utførelse av kontroll og utbedring av avvik.

Termografi

Kontaktpersoner for Termografi og Internkontroll: 

Inge Kvernevik

Telefon: 57 85 50 80 - Mobil: 469 48 932

E-post: inge.olav.kvernevik@ulvesund-elektro.no


Torbjørn Haugen 

Telefon: 57 85 50 80 Mobil: 952 96 954 

E-post: torbjorn.haugen@ulvesund-elektro.no


Geir Saltkjel

Telefon: 57 85 50 84 - Mobil: 957 49 990

E-post: geir.saltkjel@ulvesund-elektro.no 


Vi ser frem til å hjelpe deg med kontrollen!