About us

Ulvesund Elektro AS can assist you with electrical installations in commercial buildings, programming and upgrading control systems for machinery and ICT installations in Sogn og Fjordane.

 

Electrical services cover a wide range of areas: lighting, heating, telecommunications and IT. Essentially there are electrical forces and energy in all of the systems we surround ourselves with, and we can assist you with most of them.

Work for us

Ingeniør maritim elektronikk - annonse

VI SØKER INGENIØR

Grunnet vår satsing på maritim elektronikk med en økende etterspørsel ønsker vi å styrke vår stab med flere dyktige medarbeidere. 

Service teknikere - annonse

VI SØKER SERVICE TEKNIKER

Vi søker deg med utdannelse innen elektronikk/data, gjerne Videregående skole / Teknisk fagskole. Annen relevant elektronikk- og data utdannelse/erfaring vil også være aktuelt.