Automasjon for industri

Vi tilbyr komplette løsninger for automatisering av prosesser og maskiner for industribedrifter i Sogn og Fjordane. Våre løsninger kan hjelpe deg å spare energi og materialer, og samtidig forbedre kvaliteten, nøyaktigheten og presisjonen på aktivitetene som utføres på din arbeidsplass.

Ta kontakt

Automatiserte prosesser kutter kostnader

Ved å automatisere ulike forretningsprosesser kan din industribedrift kutte kostnader, samtidig som dere øker egen effektivitet ved å eliminere manuelle operasjoner. Automatisering av forretningsprosesser (Business process automation, BPA) innebærer blant annet integrering av applikasjoner, restrukturering av arbeidskraft og utstrakt bruk av programvare i hele organisasjonen. 


Prosessautomatisering – utvidelse av eksisterende IT­-systemer  

Vi hjelper deg med utvidelse og forbedring av dine eksisterende IT­-systemer. De fleste IT-systemer er iboende automatiserte, og det finnes derfor mange muligheter for å utvide deres funksjonalitet med ønsket automatisering.


Vår brede kompetanse på automasjon knyttet til IT-systemer gjør oss i stand til å lage tilpassede koblinger mellom ulike programsystemer der dette er nødvendig. Dersom din bedrift har spesielle behov, kan vi også skreddersy IT-systemet til det eksakte miljøet i organisasjonen. 


Maskinautomatisering sparer manuell arbeidskraft 

I en industribedrift er det et stort potensial for å automatisere maskiner og applikasjoner. Maskinautomatisering eller automatisk kontroll innebærer at det tas i bruk ulike automatiske styresystemer fremfor at maskinene styres med manuell arbeidskraft. Den største fordelen med å kutte ut manuelle prosesser, er at det sparer arbeidskraft i bedriften.I tillegg kan det gi et lavere energi- og ressursforbruk, og forbedre kvaliteten, nøyaktigheten og presisjonen på arbeidet. 


Maskiner og prosesser som typisk kan automatiseres er:

  • driftsutstyr i maskiner
  • prosesser i fabrikker
  • kjeler og varmebehandlingsovner
  • bytte på telefonnett
  • styring og stabilisering av skip, fly og andre applikasjoner med minimal eller redusert menneskelig intervensjon

Mens noen prosesser kan automatiseres fullstendig, vil andre fremdeles kreve noe menneskelig involvering. 


Høy kompetanse på programmering og styringssystemer

Vi har høy kompetanse på programmering av ulike styringssystemer. Vi har mye erfaring med PLS- og WEB-paneler fra Siemens, Saia og Beijer, samt kjennskap til mange andre merker. 


Vi leverer og installerer: 

  • spesialdesignet programmering av WEB­-paneler 
  • overvåkningssystemer 
  • styresystemer 
  • adgangskontroll 

Vi utfører også oppgradering av maskiner med eldre styresystemer.

Ta kontakt