Elektroinstallasjon i næringsbygg

Ulvesund Elektro tilbyr skreddersydde løsninger for elektroinstallasjoner i Sogn og Fjordane.

Vi kan levere alt fra velferdsteknologi og energistyring til adgangskontroll, varme og belysning. Som totalleverandør både prosjekterer og utfører vi elektrikerarbeid i private boliger, offentlige bygg og næringsbygg, og vi kan bistå med design, dimensjonering og planlegging.

Spesifikasjon

Velferdsteknologi

Vi kan sammen med vår leverandører prosjektere og utføre velferdsteknologisystemer.

Energistyring

Ved å få installert energibesparende utstyr og løsninger i ditt bygg kan du minimere energiforbruket og samtidig forbedre inneklimaet. Vi installerer klimamåleapparat for CO2, varme, fukt, støy og lys.

Elektronisk adgangskontroll

En elektronisk løsning for adgangskontroll hever det generelle sikkerhetsnivået i bygget, og gir bedre kontroll på hvem som beveger seg i dine lokaler. Vi prosjekterer og leverer sikkerhetsløsninger og adgangskontrollsystemer for næringsbygg. Ved å gå over til elektronisk adgangskontroll automatiserer du tilgangen til ditt bygg. Det betyr at du enkelt kan:

  • Differensiere adgang per bruker eller brukergrupper
  • Tilpasse åpningstider i ditt bygg
  • Enkelt styre brukernes adgangsrettigheter
  • Få kontroll over hvem som har vært i lokalene til ulike tider
  • Vi leverer løsninger for adgangskontroll som gir maksimal beskyttelse, allsidighet, brukervennlighet og samtidig er kostnadseffektive.
Kameraovervåking

Vi installerer kameraovervåkning og tilbyr både analoge løsninger og IP-løsninger fra noen av verdens ledende produsenter. Vi kan bistå med prosjektering og rådgivning i forbindelse med oppsett av overvåkingssystem i ditt næringsbygg. Dermed vet du at systemet som settes opp hever sikkerhetsnivået tilstrekkelig, og samtidig er i tråd med gjeldende lovverk. Løsningene vi leverer kan også integreres som en del av et mer omfattende sikkerhetssystem.

Varme og belysning

Vi installerer systemer for varme og belysning, og kan levere løsninger fra noen av verdens ledende produsenter. Løsningene våre kan integreres som en del av et sikkerhetssystem, og kobles opp mot en smarthusløsning.

KNX smarthus og trådløse enkle systemer

Med en smarthusløsning får du full kontroll på alle elektriske installasjoner, og muligheten til å koble alle installasjoner sammen i ett styringssystem. Vi tilbyr kablede og trådløse systemer for styring, der vi blant annet kan koble til belysning, ventilasjon, varme, solskjerming, kjøling og lyd.

Lysdesign

Lys har mye å si for hvordan et rom oppleves, og er helt utslagsgivende for hvordan vi oppfatter omgivelsene. Vi kan bistå med prosjektering knyttet til lysdesign, både i private boliger og næringsbygg. Ved å benytte moderne teknologi og egen fagkompetanse, skaper vi optimal komfort og trivsel. Vi benytter dagens teknologi og vitenskap som handler om å lyse opp miljøer, og sørge for å lyssette dine visjoner på en måte som merkes.

Våre kontaktpersoner for Næring

No items found.
Om oss
40 års drivkraft

Som fagpersonar er vår viktigaste oppgåve å sikre nøyaktige, pålitelege og haldbare elektriske system. Slik at du kan slå på lyset og nyte ein kopp kaffe om morgonen.