Elektroinstallasjon i privatbolig og næringsbygg

Ulvesund Elektro tilbyr skreddersydde løsninger for elektroinstallasjoner i Sogn og Fjordane. Vi kan levere alt fra velferdsteknologi og energistyring til adgangskontroll, varme og belysning. Som totalleverandør både prosjekterer og utfører vi elektrikerarbeid i private boliger, offentlige bygg og næringsbygg, og vi kan bistå med design, dimensjonering og planlegging.

Ta kontakt

Høy kompetanse på elektroinstallasjon

Vi har høy kompetanse på det aller meste innen elektroinstallasjon i alle typer bygg. Våre spesialister er med deg gjennom hele arbeidsprosessen, og leverer trygge og funksjonelle installasjoner for en enklere og mer komfortabel hverdag. Alle våre tjenester kan leveres som enkeltstående løsninger, men vi har også mye erfaring med å prosjektere, installere og utføre vedlikehold på større anlegg og sikkerhetssystemer. 


I tillegg til å utføre elektrikertjenester i alle typer bygg er vi også spesialist på elektroarbeid for skipsfart og industri.

 

Vår kompetanse innbefatter:

Velferdsteknologi 

Vi kan sammen med vår leverandører prosjektere og utføre velferdsteknologisystemer. 

 

Energistyring 

Ved å få installert energibesparende utstyr og løsninger i ditt bygg kan du minimere energiforbruket og samtidig forbedre inneklimaet. Vi installerer klimamåleapparat for CO2, varme, fukt, støy og lys.

 

Elektronisk adgangskontroll 

En elektronisk løsning for adgangskontroll hever det generelle sikkerhetsnivået i bygget, og gir bedre kontroll på hvem som beveger seg i dine lokaler. Vi prosjekterer og leverer sikkerhetsløsninger og adgangskontrollsystemer for næringsbygg.


Ved å gå over til elektronisk adgangskontroll automatiserer du tilgangen til ditt bygg. Det betyr at du enkelt kan: 

  • Differensiere adgang per bruker eller brukergrupper 
  • Tilpasse åpningstider i ditt bygg 
  • Enkelt styre brukernes adgangsrettigheter
  • Få kontroll over hvem som har vært i lokalene til ulike tider 

Vi leverer løsninger for adgangskontroll som gir maksimal beskyttelse, allsidighet, brukervennlighet og samtidig er kostnadseffektive.

 

Kameraovervåking 

Vi installerer kameraovervåkning og tilbyr både analoge løsninger og IP-løsninger fra noen av verdens ledende produsenter. Vi kan bistå med prosjektering og rådgivning i forbindelse med oppsett av overvåkingssystem i ditt næringsbygg. Dermed vet du at systemet som settes opp hever sikkerhetsnivået tilstrekkelig, og samtidig er i tråd med gjeldende lovverk. 


Løsningene vi leverer kan også integreres som en del av et mer omfattende sikkerhetssystem.

 

Varme og belysning 

Vi installerer systemer for varme og belysning, og kan levere løsninger fra noen av verdens ledende produsenter. Løsningene våre kan integreres som en del av et sikkerhetssystem, og kobles opp mot en smarthusløsning.

 

KNX smarthus og trådløse enkle systemer

Med en smarthusløsning får du full kontroll på alle elektriske installasjoner, og muligheten til å koble alle installasjoner sammen i ett styringssystem. Vi tilbyr kablede og trådløse systemer for styring, der vi blant annet kan koble til belysning, ventilasjon, varme, solskjerming, kjøling og lyd. 

 

Lysdesign 

Lys har mye å si for hvordan et rom oppleves, og er helt utslagsgivende for hvordan vi oppfatter omgivelsene. Vi kan bistå med prosjektering knyttet til lysdesign, både i private boliger og næringsbygg. Ved å benytte moderne teknologi og egen fagkompetanse, skaper vi optimal komfort og trivsel 


Vi benytter dagens teknologi og vitenskap som handler om å lyse opp miljøer, og sørge for å lyssette dine visjoner på en måte som merkes.

 

Kontakt oss for en uforpliktende prat

Vi er din elektroinstallatør for alle typer bygg i Sogn og Fjordane. Vil du ha mer informasjon om våre elektrikertjenester eller ønsker at vi kommer på en befaring?

Ta kontakt