Termografi og kontroll av elektriske anlegg

Termografering er en metode for måling av overflatetemperaturer med et berøringsfritt måleinstrument som er sensitivt for infrarød stråling. Termokameraet gjør det mulig å omforme overflatetemperaturer til et visuelt bilde, der farger visualiserer de ulike temperaturene.

Ulvesund Elektro AS benytter termografikamera til kontroll av elektrisk anlegg og påvisning/lokalisering av kulde- og varmekilder. Våre termografører er Level 1 sertifiserte, og tar oppdrag i Sogn og Fjordane med hovedfokus på Nordfjord.

Spesifikasjon

Slik bruker vi termografi

Vi har termografikameraer som kan måle fra -40°C til 500°C, med en oppløsning på 0,08°C. Med dette kan vi lokalisere områder i ditt bygg hvor det finnes et potensial for å øke energieffektiviteten. Termografi benyttes gjerne som et forebyggende tiltak, der potensielle avvik avdekkes og før det oppstår situasjoner som krever kostbare utbedringer.
Vi bruker blant annet termografi til:

  • Påvisning av varmgang i el. anlegg som inntak, hovedfordelinger, fordelinger, elektrisk utstyr o.l.
  • Påvisning av varmekabler og vannbåren varme i gulv ved evt. boring i gulv
  • Påvisning av feilsted i varmekabelanlegg
  • Oppfølging og kontroll av maskiner som motorer, pumper, hydraulikkanlegg o.l.
  • Påvisning av kuldebroer, manglende isolasjon, luftlekkasjer og fuktighet i bygningskonstruksjoner
  • Nivåmåling i tanker
  • Påvisning av varme flater i maskinrom o.l.
  • Påvisning av groing/avleiring i rør

Dersom det påvises temperaturforskjeller gir dette indikasjoner på at det kan være hensiktsmessig å iverksette tiltak. Resultat av termografi kan vises på kontrollstedet og/eller rapporteres med termografirapport.

Internkontroll av elektriske anlegg

Internkontroll av elektriske anlegg er et felt vi satser sterkt på. Vi tilbyr internkontroll av alle elektriske anlegg, for eksempel i privatboliger, større bygg, industri, skip og alarmanlegg. Termografi inngår som en naturlig del av internkontroll ved slike anlegg. Vi kan levere et komplett internkontrollsystem, med utførelse av kontroll og utbedring av avvik.

Våre kontaktpersoner for Termografi og kontroll

Torbjørn Haugen
Torbjørn Haugen
Prosjekting industri, bygg og bolig
Inge Olav Kvernevik
Inge Olav Kvernevik
Internkontroll/Termografering
Om oss
40 års drivkraft

Som fagpersonar er vår viktigaste oppgåve å sikre nøyaktige, pålitelege og haldbare elektriske system. Slik at du kan slå på lyset og nyte ein kopp kaffe om morgonen.